kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 16-05-2011 voor het laatst bewerkt.

Zweven

(zweving) noemt men het beurtelings zwellen en inzakken van de toon bij gelijktijdig klinken van twee niet even hoog gestemde geluidsbronnen. De frequentie der zweving is het verschil der frequenties van de twee klinkende tonen.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 52.