kunstbus

Dit artikel is 10-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Twitter: Tweet Follow Tweet naar over
Facebook:

zweven

Zweving of zweven noemt men het beurtelings zwellen en inzakken van de toon bij gelijktijdig klinken van twee niet even hoog gestemde geluidsbronnen. De frequentie der zweving is het verschil der frequenties van de twee klinkende tonen.


Pageviews vandaag: 56.