kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Zwelkast

Hulpmiddel op het orgel voor de toepassing van cresendo en decrescendo. De sterkte van de toon werd gevarieerd door het openen resp. sluiten door middel van jaloezieen van de ruimte, waarin de pijpen (meestal) van een, soms van twee manuelen staan. De Zwelkast wordt bediend door een trede in de speeltafel.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 122.