kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Zangthema

Zo wordt dikwijls tweede thema van de sonatevorm of sonatevorm genoemd, ten onrechte, want dit tweede thema contrasteert weliswaar dikwijls met het eerste, doch is zeker niet altijd uitgesproken zangerig of lyrisch van karakter.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Eerste pageview van vandaag: 1