kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Dit artikel is 16-05-2011 voor het laatst bewerkt.

Zangkunst

De zanger (m.), ~s

Een zanger(es) of of vocalist(e) is iemand die zingt, een beoefenaar van de pop)zangers, zangers van jazz en/of blues, chansonniers of chansonnières, Zangers van wereldmuziek, zangeressen van gospelmuziek en klassieke zangers.

Zangstem
Elke menselijke zangstem heeft een bepaald bereik (de afstand tussen de hoogste en laatste toon die men kan zingen). Zangstemmen worden daarom ruwweg ingedeeld in bas, bariton, tenor, alt, sopraan.
Door de grote verscheidenheid in stembereik zijn er nog veel nadere aanduidingen van zangstemmen ontstaan (zie ook het artikel zangstem).

Zangkunst (v.)
Zangkunst is de verzamelterm voor verschillende soorten vocale muziek als volksmuziek (gemeenschapszang, volkslied) en kunstzang (lied, opera, concert).

Zangkunst of zingen is het muziek maken met de menselijke stem door woorden of andere klanken (lettergrepen of onzinklanken) op verschillende toonhoogten uit te spreken volgens een bepaalde melodie. Als geen woorden worden geproduceerd maar de stem met gesloten lippen wordt gebruikt om een melodie te maken noemt men dat neuriën.

Zingen kan men alleen doen (solozang) of met anderen (koorzang). Vaak wordt met instrumentale begeleiding gezongen, wanneer geen begeleiding aanwezig is noemt men dat a capella. Als men met de stem muziekinstrumenten nadoet om andere stemmen te begeleiden heet dat barbershop singing, (letterlijk kapperszaak-zingen).

Wanneer met een muziekstuk waarop wordt gezongen ook door de zangers al acterend een verhaal wordt getoond, spreekt men van opera of operette of musical.

Zangpedagogie
Hoewel de zang het meest natuurlijke instrument van de mens is, vergt de kunstzang wel enig onderricht en techniek. De Grieken onderwezen reeds in ademhaling, toonvorming en dictie. Dat bleef ook zo in de ontwikkeling van de westerse muziek. Het Gregoriaans, de polyfonie, de opera (bel canto), het lied, de koorzang enz. vergen alle specifieke technieken.

Zang is een van de hoofdvakken die op een conservatorium worden onderwezen. Het aanleren van het zingen zelf gebeurt meestal privé of in koren. Een van de basisonderdelen van de zangstudie is solfège, waarmee vooral het muzikale gehoor getraind wordt. Bij het trainen van een zangstem wordt veel aandacht besteed aan onder meer een goede manier van staan en een lage ademhalingstechniek (bekken en middenrif), mondstand, uitspraak, dictie, in de aanleerfase. Aan conservatoria wordt gewerkt aan zowel de interpretatie als de techniek als de uitvoering. Ook bijvakken als onderwijsleer, psychologie, didactiek en muziektheorie komen aan bod.

Stijl en techniek
Voor het goed uitvoeren van de diverse zangstijlen en muzikale genres is een goede zangtechniek nodig. Een goede techniek beperkte zich tot voor kort tot aanleren van een klassiek klankideaal, maar dit principe is de laatste jaren achterhaald aan het raken door nieuw wetenschappelijk onderzoek van Cathrine Sadolin en Jo Estill. Het is tegenwoordig zelfs mogelijk om in alle stijlen te leren zingen. Een stem verandert door zangtraining namelijk niet in fysiologische zin, er is geen enkele lichamelijke oorzaak aan te wijzen waardoor een zanger niet zowel klassiek als hardrock zou kunnen leren zingen.

Men onderscheidt in de westerse muziek naast volksliederen en Gregoriaanse en klassieke zangkunst (opera, operette, liederen, aria's, madrigalen, motetten, koralen, oratoria, passies, ... ) de speciale zangtechnieken die nodig zijn voor jazzliederen en voor popliederen, waaronder ook musicalliederen en countrymuziek. Crooning is een speciale, ontspannen, zangstijl die alleen met een microfoon kan worden uitgevoerd.

Arabische, diverse Oosterse en andere muziekstijlen (b.v. de Eskimo-keelgeluid) van over de hele wereld vereisen een goede beheersing van ademsteun en het bij de betreffende stijl passende klankideaal.

Een heel apart genre is het jodelen, een kunst die voornamelijk in Zwitserland beoefend wordt. Bij jodelen vind er een snelle omslag plaats tussen twee modi waarin de stem zich kan bevinden. Deze "klik", die stembreuk wordt genoemd (ten onrechte, want er is niks stuk als dat gebeurt), is in de jodelmuziek expres hoorbaar gemaakt, terwijl aan de andere kant het klankideaal in de klassieke muziek voorschrijft dat een dergelijke transitie zo min mogelijk hoorbaar is. Dat noemt men ook wel het "egaliseren van de zangstem". Jodelen is een artistieke keuze, en is niet ongezonder dan een geëgaliseerde stem.

De meeste professionele of semi-professionele vocalisten specialiseren zich in een beperkt aantal muziekstijlen. Iemand met een voor opera getrainde stem zal over het algemeen moeite hebben met het zingen in bijvoorbeeld de typische countrystijl en omgekeerd. De verschillen in technieken tussen jazz- en popzang zijn iets minder groot.

Een bepaalde stem is echter niet per definitie geschikt voor een bepaalde stijl: je wordt niet geboren als klassiekzanger of popzanger. Door de wijze waarop je je stem leert te gebruiken, ontwikkel je je vaardigheden. De weg blijft altijd vrij om een andere richting in te slaan. Een zeer nieuwe methode als die van Cathrine Sadolin kan je leren te zingen in ALLE vocale stijlen, inclusief de klassieke met verlaagd strottenhoofd, opgetild zacht verhemelte en de daardoor warme volle klank.

Klassieke zangkunst
Een van de klassieke componisten die veel voor de liedkunst heeft betekend was Franz Schubert.

Nederlandse klassieke zangers/zangeressen:
. Bariton Anton van Rooy (1870-1932)
. Tenor Jacques Urlus (1867-1935)
. Sopraan Cato Engelen-Sewing (1868-1961)
. Alt Maartje Offers (1892-1944)
. Mezzosopraan Julia Culp (1880-1970)
. Sopraan en pedagoge Aaltje Noordewier-Reddingius (1868-1949)
. Sopraan Jo Vincent (1898-1989)
. Alt en zangpedagoge Aafje Heynis
. Mezzosopraan en pedagoge Cora Canne Meijer
. Sopraan en pedagoge Margreet Honig
. Sopraan Gré Brouwenstijn (1915-1999)
. Erna Spoorenberg (1925-2004)
. Sopraan Elly Ameling
. Mezzo Jard van Nes
. sopraan Charlotte Margiono
. Robert Holl
. Bariton Max van Egmond
. Tenor Marius van Altena
. Tenor Arnold Bezuyen
. Sopraan Eva-Maria Westbroek
. Sopraan Johannette Zomer
. Altmezzo Christianne Stotijn

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Zangkunst.


(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Pageviews vandaag: 59.