muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Wilfried Westerlinckfoto: M. Maes

Belgisch componist, Leuven 3.10.1945,

composities zijn dikwijls een emanatie van persoonlijke belevenissen en visuele indrukken. Hij vertrekt daarbij van uiterst beperkt basismateriaal dat geleidelijk verder ontwikkelt en waarbij hij veel aandacht aan het karakter en de natuurlijke sonoriteit van de instrumenten besteedt. De poëtische kracht van Westerlincks werk steunt op de verwerking en herhaling - zowel harmonisch als lineair - van een kiemcel. De harmonie staat ten dienste van de melodie.

'Kleur' betekent alles voor Wilfried Westerlinck (°1945), die wat dat betreft enigszins schatplichtig is aan Messiaen. Hij houdt dan ook bij het componeren al vanaf de eerste aanzet rekening met de instrumentale kleurwerking. Het klankbeeld en de structuur is geworteld in het modernisme. Het vroege werk is enigszins expressionistisch van aard. Later (vanaf de jaren tachtig) wint het melodische aan belang. Zijn schrijfwijze berust op het principe van de celontwikkeling, wat bij hem leidt tot een soort 'verhalende' lijn, die voor de luisteraar te volgen blijft. De titels van zijn werken ontstaan vaak uit een visuele associatie, zonder dat zijn werk daarom anecdotisch kan worden genoemd. Westerlinck's werk is vaak speels, wat ook blijkt uit het feit dat hij hoegenaamd geen minachting heeft voor de kleine vorm. In melodie, harmonie en instrumentatie is de muziek van Westerlinck welluidend op het wellustige af. Hij schept echter geen behagen in dubbele bodems of referentiespelletjes. Zo valt zijn werk tussen de stoelen van het avantgardisme en het postmodernisme in. bron: melodie op de voet, geven kleur en sfeer aan de melodische wendingen. In melodie, harmonie en instrumentatie is de muziek van Westerlinck welluidend op het wellustige af. Maar hij schept geen behagen in dubbele bodems of referentiespelletjes. Zo valt hij tussen de stoelen van het avantgardisme en het postmodernisme in.

Westerlinck studeerde aan de conservatoria van Brussel en Antwerpen. In Brussel studeerde hij hobo bij Louis van Deyck en harmonie bij Victor Legley, en in Antwerpen orkestdirectie bij Daniël Sternefeld en muziekanalyse en vormleer bij August Verbesselt aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium. In Monte Carlo volgde Westerlinck nog een cursus orkestdirectie bij Igor Markevitsj. Andere leraars waren Jacques Leduc en Jan Louël.

Aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen is hij tussen 1970 en 1983 werkzaam geweest als docent muziekanalyse. Zijn hoofdbezigheid lag bij de Belgische radio (Klara) waar hij van 1968 tot begin 2001 heeft gewerkt als producer, voornamelijk voor uitzendingen van kamer- en orkestmuziek, maar later ook voor grote radioprojecten. In de jaren '90 stond hij mede aan de basis van media-evenementen als De Nacht van Radio 3 en Radio 3 in de Stad. Daarnaast is hij bestuurlijk actief binnen diverse organisaties van de Belgische klassieke muziekwereld.

Zijn composities werden met enkele prijzen bedacht: in 1972 de Tenutoprijs voor zijn Metamorfose, voor groot orkest, in 1977 de prijs van de Provincie Antwerpen voor zijn Landschappen I voor blaaskwintet. 1985 was het jaar van de Jef Van Hoof-prijs voor een liedcyclus op teksten van Bertus Aafjes en de Eugène Baie-prijs voor zijn volledige oeuvre.

Zijn 'Landschappen II' voor strijkorkest werden geschreven voor Jeugd en Muziek en meegenomen op een concerttournee in Vlaanderen en Polen in 1979. Later gaf hij voor Jeugd en Muziek Vlaanderen een compositiecursus.

Hij werd uitgenodigd als composer in residence in 1983 op het '4th International Brass Quintet Festival ' in Baltimore en in 1995 op het Festival 'I Fiamminghi in Campo' in Antwerpen.

Hij fungeerde als jurylid op wedstrijden te Colmar, Luxemburg en Italië, maar ook op verschillende compositiewedstrijden in ons land. Ook als lid van de Raad van Bestuur van het CeBeDeM, de Unie van Belgische Componisten en binnen Sabam is hij actief.

In 2004 was hij gastleraar aan de Muziekakademie van Gdansk voor Compositie.

Zie ook: cebedem.be

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.