muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Walking-Bass

Walking Bass

Letterlijk " lopende bas ". De hoofdtonen uit een baspartij worden ingevuld met de tussenliggende noten.

Als je lopende bas speelt, speel je de tonen van het akkoord dat op dat moment gespeeld wordt. Deze akkoord noten verbind je met elkaar door gebruik te maken van de tonen van de toonladder die op dat moment relevant is. Het is de bedoeling dat je dit zo doet, dat je van het ene naar het daaropvolgende akkoord loopt op een manier die logisch klinkt. Vroeger werd je als bassist zelfs verondersteld om zo logisch naar het volgende akkoord te lopen, dat de solist het akkoordenschema niet eens hoefde te kennen; dat hoorde hij wel door naar de bas te luisteren. Een eenvoudig voorbeeld: als je in de toonladder van C speelt en van G7 naar C majeur loopt in een 4/4, zou je bijvoorbeeld kunnen spelen: G - F - E - D, zodat je op de eerste tel van de volgende maat weer keurig bij de C kunt beginnen. (bron: ritmesectie.
De harmonische functie bestaat uit het spelen van een doorlopende baslijn.
Uit de akkoorden waarop het stuk is gebaseerd, kiest de bassist de belangrijkste noten en speelt deze op de zware maatdelen. Op de lichte maatdelen worden de doorgangsnoten gespeeld. Omdat op iedere tel een noot wordt gespeeld, ontstaat een doorgaande lijn. Met het spelen van de doorgaande lijn krijgt de bas zijn ritmische functie: het verzorgen van de puls.
Bassisten in de jazz spelen vóór de tel: de snaar wordt een fractie van een seconde voordat de noot tot volle klank komt aangeslagen. Het effect hiervan is dat de doorgaande lijn een voortstuwende werking heeft. Deze manier van het bespelen van de bas heet walking bass. In niet al te net Nederlands wordt dit wel eens vertaald met lopende bas. Uiteraard heeft de bassist de vrijheid om het doorgaande patroon te onderbreken door noten toe te voegen of weg te laten. In veel gevallen wordt in het eerste chorus, wanneer in de melodiesectie het thema wordt gespeeld, door de bassist nog geen lopende bas gespeeld maar half time. Is de teleenheid zoals in de meeste gevallen de kwartnoot dan speelt de bassist in het eerste chorus half time door noten te spelen die twee telen, twee kwartnoten duren. Zodra de solisten beginnen, begint bas met het spelen van walking bass: het legato spelen van kwartnoten. In het laatste chorus gaat de bassist in veel gevallen weer terug van walking bass naar het spelen van half time. In de meeste stijlen wordt de contrabas bespeeld, in vroege jazzstijlen de tuba, in een van de latere stijlen de elektrische bas. bron: www.koncon.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.