kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Vorm

De voor het muziekstuk karakteristieke opbouw van muzikale ideeën en thema's. De vorm, bijvoorbeeld sonate-vorm, rondo, etc, kan streng gevolgd worden, maar de interessantste stukken zijn vaak die, welke op een subtiele wijze afwijken van de in de loop van de muziekgeschiedenis bepaalde vormen. Een stuk waarin de componist zonder herkenbare vorm zijn ideeën aan elkaar rijgt, noemt men een fantasie.

structureel plan van een compositie; het gebruik legt de vormen vast.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 89.