muziekbus
Dit artikel is 21-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

voorganger

Met voorganger wordt meestal een soort predikant aangeduid die voorgaat in evangelische gemeentes en pinksterkerken.

Het betreft een informele aanduiding. Soms wordt deze benaming ook wel voor predikanten van andere protestantse kerkgenootschappen gebruikt.

Breder beschouwd kent elke wereldreligie voorgangers: religieuze specialisten, aan wie taken zijn opgedragen. Binnen de gemeenschap van de Surinaamse hindoes is de pandit van groot belang, de moslims kennen de imam, het christendom heeft zijn predikanten of priesters, het jodendom rabbijnen en de vele onafhankelijke christelijke kerken, veelal afkomstig uit Afrika en veelal behorend tot de traditie van de pinkstergemeente, kennen charismatische voorgangers.

De voorganger representeert soms de godheid of goden, is soms de enige die de rituelen mag voltrekken, en heeft vaak de leiding binnen de geloofsgemeenschap.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.