muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Volksmuziek

De traditionele, mondeling overgeleverde, niet genoteerde, naar oorsprong anonieme, in een gemeenschap levenden liederen en dansen, die zonder muziektheoretische voorkennis kunnen gebruikt worden.

Zie ook volksliederen.

Volksmuziek is een genre en staat tegenover kunstmuziek. Volksmuziek wordt in het geheugen bewaard en moet bijgevolg aan de nieuwe generatie worden aangeleerd en ondergaan bij dat proces veranderingen.

De volksmuziek heeft twee aspecten: het vocale en het instrumentale. Vooral de instrumentale volksmuziek kan zeer specifiek en uitgebreid zijn. Soms wordt ze uitgevoerd door beroepsspelers.

Volksmuziek houdt nauw verband met sociale handelingen, kalenderfeesten, religie, bruiloft, verhuizing, jaarmakten, kermissen, oogst, geboorte, dood, ziekte, arbeid, enz. Belangrijk zijn ook de spotliederen en de kinderliedjes.

Volksmuziek kan grensoverschrijdend zijn zonder dat daar een verklaring voor bestaat. Zo is het Nederlandse 'Ik zag Cecilia komen' een thema uit de Moldau van B. Smetana en komt het ook voor bij Corelli.

Door veranderingen in de maatschappij kan de volksmuziek ook mutaties ondergaan en zelfs haar sociale rol totaal verliezen. Dat is het geval in de Westeuropese landen met hoge urbanisatiegraad.

Vele instrumenten van de volksmuziek zijn overgegaan naar de kunstmuziek. In de westerse cultuur hebben de geestelijke liederen, vooral kerstliederen, nog het beste standgehouden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.