muziekbus
Dit artikel is 22-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

volksliederen

1 lied dat symbolisch een volk vertegenwoordigt.
2 oud, overgeleverd populair lied.

. Lied dat uit het volk is voortgekomen.
. Lied zonder kunstzinnige oogmerken.
. In de muziekgeschiedenis grensde men het volkslied af van de zogenaamde kunstliederen.

1 lied dat symbolisch een volk vertegenwoordigt.
Het staats-volkslied wordt traditioneel gespeeld bij de ontvangst van een staatshoofd, bij het eren van de overwinnaar van een internationale sportwedstrijd en bij soortgelijke min of meer plechtige gelegenheden. Het is gebruikelijk dat de luisteraars afkomstig uit het land waarvan het volkslied gespeeld wordt, opstaan tijdens het spelen en dat militairen in correct uniform dan salueren. In een aantal landen is het de gewoonte dat staatsburgers hun rechterhand op hun hart leggen.
Het raakte in de 18e en 19e eeuw onder invloed van de Romantiek en het opkomend nationalisme in Europa in zwang dat volkeren en staten een eigen volkslied kozen. Sommige volksliederen zijn echter veel ouder.
Weinig volksliederen zijn geschreven door bekende auteurs of componisten. Veel volksliederen zijn relatief kort en eenvoudig en de aard van hun melodie is soms sterk tijdgebonden. Over hun muzikale waarde wordt daardoor nog wel eens verschillend geoordeeld. Het Wilhelmus

2 oud, overgeleverd populair lied.
Kenmerkend voor volksliederen is, dat ze door 'iedereen' te zingen zijn, er is dus geen speciale techniek van zingen vereist. De ritmische en melodische structuur is eenvoudig en de stemomvang van de melodie beperkt.

Een volkslied is een lied dat zonder kunstzinnige oogmerken voortkomt uit het volk en van mond tot mond slechts vervormd door individuele varianten, traditioneel voortleeft. Een lied dat behoort tot het algemene cultuurgoed van een volk.

De makers van middeleeuwse volksliederen zijn in het algemeen anoniem en de liederen worden in principe mondeling overgeleverd. Gevolg is, dat er van de wereldlijke volksliederen weinig in geschriften zijn teruggevonden. Pas tegen het einde van de Middeleeuwen worden ook melodieën van volksliederen genoteerd.

Het begrip volkslied staat sinds Johann Gottfried Herder voor verschillende één- of meerstemmige gezangen in de volkstaal. In de muziekgeschiedenis grensde men het volkslied af van de zogenaamde kunstliederen.

Bij volksliederen kunnen we de volgende soorten onderscheiden: liefdesliederen, drinkliederen, verhalende liederen (ballades), werkliederen, liederen bij jaarfeesten, zoals Kerstmis, Sinterklaas, Pasen, Seizoenen, Strijdliederen.

Wereldlijke muziek staat tegenover geestelijke muziek (liturgische muziek, kerkmuziek). In de wereldlijke muziek van de Middeleeuwen maken we een onderscheid tussen volksliederen en kunstliederen.

Zie ook Franse volksmuziek

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.