kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Virelai

Fr. liedvorm in de 12e-14e eeuw met refreinomraming. Oudfranse dichtvorm met twee rijmklanken en korte vorm (twee à drie coupletten), geschikt voor narratieve inhoud voor dansmuziek. In de veertiende eeuw schreef onder andere Guillaume de Machault vele virelais en componeerde er eenstemmige of meerstemmige muziek bij.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 331.