kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Vibrato

natuurlijke of kunstmatige beving, waardoor de toon kleine wijzigingen ondergaat: men streeft aldus een grotere levendigheid en intensiteit na. In de negentiende-eeuwse vioolscholen was het vibrato voorgeschreven voor eigentijdse muziek. Ook de menselijke stem heeft deze vibratie; men spreekt dan van tremolo. Het vibrato of tremolo werd in de renaissance als een zwakte van de stem en als een gemis aan ademhalingstechniek aangezien. Toch kwam het vibrato later, bij de coloratuurtechnieken opnieuw aan bod. Het verschijnsel komt vooral voor bij zangers en zangeressen in het operagenre.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 244.