muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Variatie

Variation [Lat.], Verandering van een thema, welke betrekking kan hebben op melos (melodie), metrum, ritme en harmonie. Techniek waarbij een muzikaal gegeven melodisch, ritmisch, harmonisch of contrapuntisch wordt veranderd.

Zie ook vormleer.

Met de herhaling en het contrast is de variatie een van de belangrijke uitgangspunten van de muziek. Bij een variatie wordt het thema veranderd, soms heel weinig zodat het thema makkelijk herkenbaar blijft, soms ook meer.

In hoofdzaak onderscheidt men twee soorten variaties: ornamentele variaties en karaktervariaties.

Bij ornamentele variaties verandert men alleen de melodie en/of de baslijn, door omspelingen, versieringen, toonladderfiguren etc. ( Muziek op Maat noemt dit "melodische variatie") of men verandert de toonsoort ("tonale variatie"). De ornamentele variatie brengt vooral versieringen aan de melodie; de karaktervariatie wijzigt het muzikaal karakter vooral door verandering van het tempo, de maatsoort, het ritme, toongeslacht en harmonie├źn.

Bij de karaktervariatie verandert men, zoals de naam al aangeeft, het hele karakter door het ritme te veranderen ("ritmische variatie"), of de melodie soms te voorzien van andere akkoorden ("harmonische variatie").

De variatievorm ontstaat door de aaneenschakeling van variaties.

In de contrapuntische variatie blijft het thema meestal ongewijzigd, maar wordt omspeeld door tegenstemmen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.