kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Turbae

[meervoud van lat.: turba = volk, gewoel], aanduiding voor koren, die in de dramatische handeling ingrijpen. Onder turba (ook turba of turbakoor) verstaat men, in de dramatische handeling ingrijpende koren, die bijvoorbeel de apostelen, het joodse volk of soldaten uitbeelden, en tegenover individuen geplaatst worden. Deze functie van het koor treft men vooral aan in oratoria en passiespelen.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 93.