kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Tritonus

Een interval van drie hele tonen of grote secunden, exact de helft van een octaaf, bijvoorbeeld c - fis of f - b. Dit interval is bepalend voor de Hele toons-toonladder, die vooral in het begin van de 20e eeuw populair werd.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 91.