kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Triool

opeenvolging van drie gelijkwaardige noten. Onder triool verstaat men een opeenvolging van drie gelijkwaardige noten in plaats van twee of vier noten met in totaal dezelfde tijdsduur. Om de triool optisch herkenbaar te maken, krijgen de trioolnoten vaak een boogje of een haakje waarboven een schuine '3' staat.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 9.