kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Triller

Versiering van een toon door een snelle, herhaalde afwisseling tussen de hoofdtoon en de daarboven of daaronder liggende toon. (zie ook tremolo
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 98.