kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Toonaard

Toonaard (toonsoort)

Constructie van intervallen binnen een octaaf. Het karakter van muziek bepaald naar haar toonhoogte en naar de verhouding van tonica en mediant.

Men onderscheidt twee toonaarden:
mineur (kleine terts)
majeur (grote terts)

Er zijn in het getemperde toonsysteem 24 toonaarden.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 93.