muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Thema

Melodisch uitgangspunt, hoofdgedachte of gegeven van een compositie. Muzikale gedachte, die het uitgangspunt vormt van een compositie.

Grotere composities (symfonieën, sonates) hebben meestal meerdere thema's, die soms met elkaar in verband staan, soms juist contrasteren.

monothematisch
Als een muziekstuk maar één thema heeft (bijv. een fuga, een thema met variaties), noemt men dit monothematisch.

Thematische Dialectiek
Het logisch gebruik van een beperkt aantal door overeenkomst of contrast op elkaar betrokken motieven, ontleend aan de gekozen thema's en door thematische bewerking daaruit ontwikkeld. Franz Joseph Haydn wordt beschouwd als grondlegger van deze techniek.

Thematische bewerking
Noemt men het ontwikkelen en combineren van thematisch materiaal tot grote een- of meerdere muziekstukken.

Thematisch materiaal
Het totaal van de motieven, die aan de compositie ten grondslag liggen.

Thematisch verband
noemt men de samenhang tussen twee of meer thema's in een muziekstuk.

Thematische verwantschap
de relatie die tussen twee thema's van een compositie kan bestaan ( zie ook motieftransformatie )

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.