muziekbus
Dit artikel is 01-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Teatro San-Cassiano

Toen Monteverdi in 1607 als kapelmeester aan de San Marco naar Venetië vertrok, was Mantua's bloeitijd ten einde en zocht de jonge kunstvorm een toevlucht in de lagunenstad.

Nadat enige opera's in het Palazzo Mocenigo waren opgevoerd, werd aldaar in 1637 het eerste openbare operatheater, Teatro San Cassiano, geopend, dat tot 1681 door nog elf andere werd gevolgd. In deze theaters werd publiek tegen beta­ling toegelaten, een beslissende stap in de geschiedenis van de opera, om­dat zij tot dan toe afhankelijk was geweest van rijke of aristocratische patro­nen.

In deze tijd werden voor deze verschillende schouwburgen ca 300 opera's gecom­poneerd door meesters als Monteverdi, Francesco Cavalli, Marc-Antonio Cesti, Legrenzi, Ziani, Carlo Pollarolo, Carlo Pallavicini e.a.

Benedetto Ferrari (ca 1603-1681) en componist Francesco Manel­li, beiden uit Rome, luidden de Venetiaanse opera in met hun uitvoering van Andromeda in het Teatro San Cassiano in 1637. Produkties zoals Andromeda waren 'low-budget' ondernemingen, waarbij librettist Ferrari tevens als musicus en componist, Manelli en diens vrouw tevens als zangers actief waren. Alles bij elkaar waren er zes zangers, twaalf instrumentalisten, waaronder twee klavecimbelspelers en twee trompettisten.

Niettemin probeerde men in deze opera's op een kleinschalige manier de theatrale won­deren van de intermedi en de Romeinse opera's te evenaren.

De Vene­tiaanse opera schafte om commerciële redenen de koren af, beperkte het orkest tot meestal driestem­mig behandeld strijkorkest en zocht haar kracht grotendeels in de solozangkunst, waarbij meer en meer van mannelijke sopranen en alten, zgn. castraatzangers, gebruik werd gemaakt.Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.