kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Takteren

Takteren (Dirigeren)

De dirigent geeft de maatslag en de uit te voeren bewegingen van die maatslag aan. Dit wordt ook wel takteren genoemd.
Het dirigeren houdt niet alleen het bewegen van de hand, de arm en de dirigeerstok in! De taak die elke dirigent heeft te vervullen bestaat uit: zijn inzicht en opvatting van het uit te voeren werk verduidelijken door beweging, gebaar, geste en houding. Hij geeft aan wat hij met de muziek wil doen.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 220.