kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Tabulatuur

[Lat.: tabula = tafel], notenschrift voor bepaalde instrumenten in de 17de en 18de eeuw. 1. het speciaal noten- of grepenschrift waarvan men zich vooral in de zestiende en zeventiende eeuw bediende voor akkoordinstrumenten zoals orgel, luit, theorbe, gitaar, ... 2. de compositieregels van de meesterzangers
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 283.