kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Swing

[Eng.], jazzstijl uit de jaren '30.

Swing staat voor de jazzstijl uit de jaren '30, toen de grote orkesten, de zogenaamde big bands, in opkomst waren.

Eén van de belangrijkste vertegenwoordigers van het swingtijdperk was Benny Goodman, die de bijnaam "King of Swing" kreeg. Ellington brengt de bigband muziek tot nieuwe graden van verfijning en weet met zijn orkesten en arrangementen de jazz te verheffen tot de status van kunstmuziek.

De swing verenigde elementen van de muziek van de Noord-Amerikaanse zwarten met elementen van de Europese muziek.

Kenmerken
Door de vorming van grote Big band orkesten waarin de muzikanten feilloos moesten leren samenspelen, diende de muziek te worden uitgeschreven. Arrangementen en jazzcomposities werden gebruikelijk ten koste van improvisatie.

Gebruik van een medium of up-tempo. De musicus Wingie Manone omschreef dit als volgt: "Een stijging van het tempo voelen, hoewel men onverstoorbaar in hetzelfde tempo speelt".

Ook de instrumentatie verschilde erg van wat daarvoor gangbaar was: Een sterke ritmesectie, meestal met contrabas en drums, Banjo vervangen door gitaar, Veel gebruik saxofoons, Meer gebruik van high-hat door de drummer.
Veel van de bigbands hebben één of meer vocalisten in dienst en populaire songs behoren steeds meer tot het repertoire van de bigbands. Veel van deze songs, van onder andere Irving Berlin en George Gerswin, behoren nog steeds tot de standards in de jazz.

Met de swing begon ook de commercialisering van de jazz. Door de uitzending van concerten op de radio werden de bandleiders wereldwijd beroemd. Namen als Fletcher Henderson, Duke Ellington, Count Basie, Oscar Peterson en Louis Armstrong klinken nu nog vertrouwd in de oren. Zowel in de VS als in Europa groeide de swing uit tot de meest populaire dansmuziek.

Vanaf het midden van de jaren '30 keerden meer en meer solisten en kleinere groepen van musici de big bands de rug toe om eigen ensembles te vormen. De toenemende commercialisering onder druk van de muziekindustrie lokte in de jaren '40 een tegenreactie uit waaruit de bebop ontstond.

Swing ritme
Swing is in de muziek ook een term die onder meer betrekking heeft op het ritme en/of timing.
In een 'swing' ritme worden de achtsten ongeveer gespeeld alsof ze deel uitmaakten van een triool. Je kunt ook zeggen: de duur van de eerste (achtste) noot in een paar wordt verlengd terwijl de lengte van de tweede achtste wordt verkort. Een 'swing ritme' is een ritme wat verkregen wordt door de achtste noten op deze wijze te spelen.

Swingen
Als men bijvoorbeeld zegt 'Dit swingt de pan uit!', dan slaat 'swing' op een eigenschap van het gespeelde of de speler(s). Hiermee wordt een manier van spelen bedoeld die op de luisteraar een zeker opzwepend effect heeft en de neiging creëert om mee te bewegen (tikken).

Zie ook Swing Dans

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Swing_(stijlperiode).


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 9.