muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Stile-Concertato

Stile Concertato

Barokmuziek gecomponeerd volgens het concerterende principe.

In de late Renaissance (2e helft 16e eeuw) was de muziek van de Venetiaanse school van groot belang. In Venetië werd zowel in de muziek als in de schilderkunst een krachtige impuls gegeven voor de ontwikkeling van de latere Barokstijl. Kenmerkend voor de Venetiaanse muziekstijl is het gebruik van de meerkorigheid. In tegenstelling tot de complexe, polyfone lijnen van de Frans-Vlaamse componisten bestond de Venetiaanse muziek grotendeels uit massieve homofone harmoniën. Twee belangrijke componisten zijn: Andrea Gabrieli (1610-1585) en diens neef Giovanni Gabrieli (1554-1612).

In Venetië, waar de Nederlander Willaert reeds in de voetsporen van Venetiaanse componisten uit het einde der 15de eeuw het beurtzingen van twee koren (chori spezzati) tot groot aanzien had gebracht, werkten zijn opvolgers Andrea Gabrieli en Giovanni Gabrieli de door hem gegeven impulsen met alle praal van het baroktijdperk verder uit, door sterker contrasterende ensembles, koren, orkesten, solo-koor en solo-instrumentale ensembles tegenover elkaar te plaatsen. Deze concerterende stijl vond eveneens spoedig in het Duitse, later ook in het Franse taalgebied navolging.

De Venetianen braken door het inzetten van instrumenten met de a-capella traditie van de renaissance. Door die verschillende samenstellingen van de diverse koren ontstonden nieuwe klankkleuren. Deze koren werden in de composities vaak tegenover elkaar gezet waardoor instrumentale en vocale partijen, groot koor en klein koor/ solist afgewisseld werden met elkaar. Hierdoor ontstaat een dialoog tussen de verschillende koren/ ensembles. Dit noemen we stile concertato. Deze stijl werd karakteristiek voor de Barokstijl en wordt ook wel concertatostijl genoemd.

De nadruk op contrast en harmonie (homofonie) in plaats van de gelijkwaardigheid van alle stemmen in de polyfonie, luidt het eind in van de Renaissance op muziekgebied en het begin van een nieuw tijdperk: de Barok. De Venetiaanse school oefende grote invloed uit op de muziek aan het eind van de 16e en het begin van de 17e eeuw.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.