muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Stemming

De vaste tonen waarnaar muziekinstrumenten zijn gestemd.

Het zuiver stemmen van de muziekinstrumenten. Er bestaan verschillende manieren om de zuivere of harmonische stemming (die gebaseerd is op de trillingsverhoudingen van de boventonen) zo aan te passen of te 'temperen', dat muziek in verschillende toonsoorten altijd even zuiver klinkt. In de middentoonstemming, gebruikt in de zeventiende en achttiende eeuw, klonken sommige toonsoorten zuiver, maar andere buitengewoon onzuiver. Dit systeem werd geleidelijk vervangen door de nu algemeen gebruikte gelijkzwevende (of evenredig zwevende) temperatuur (stemming). De dièse-stemming is een evenredig zwevende stemming waarbij het octaaf volgens de theorieën van Chr. Huygens in eenendertig gelijke 'dièsen' wordt verdeeld; ir. Fokker bouwde in Haarlem een orgel in deze stemming

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.