kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Stemmen

1. Het onderling zuiver afstemmen van de instrumenten van een ensemble of van de snaren van een (snaar-)instrument.

2. MV van stem - De aan elke afzonderlijke musicus toegewezen muziekpartij.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 3.