muziekbus
Dit artikel is 02-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Squarcialupi Codex

In de veertiende eeuw waren de voornaamste centra van Italiaanse muziek de steden in het midden en noorden van het schiereiland. Vooral Florence was in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw een zeer belangrijk cultureel centrum. Uit Florence stammen de twee beroemde literaire werken Decamerone van Boccaccio en Paradiso degli Alberti van Giovanni da Prato. Uit deze boeken en andere uit die tijd kunnen we opmaken dat bijna elke activiteit in het Italiaanse sociale leven werd opgeluisterd met vocale en/of instrumentale muziek.

Het kan zijn dat een deel van de muziek waarover Boccaccio schrijft polyfoon was, maar in dat geval moeten de uitvoerenden geïmproviseerd hebben of uit het hoofd gezongen, want er zijn maar heel weinig concrete voorbeelden van Italiaanse polyfonie bekend van voor 1330. Na die tijd komen er steeds meer, zoals o.a. blijkt uit het op velijn geschreven veertiende eeuwse Squarcialupi Codex (ca.1410-1420), genoemd naar de voormalige eigenaar Antonio Squarcialupi (1416-1480). Deze bevat 352 verschillende composities (meestal twee- of driestemmig) van twaalf componisten uit de veertiende en vroege vijftiende eeuw.

In de Squarcialupi Codex en in oudere handschriften zoals de Rossi Codex (rond 1350) bevinden zich drie soorten Italiaanse muziek; Madrigaal, Caccia en Ballata.

Madrigale muziek is tweestemmig (dezelfde tekst ) en bestond uit gedichten met twee of drie strofes.

De Caccia is een makkelijk in het gehoor liggende canon. 14e eeuwse schrijvers schreven ofwel strikte canons, ofwel ze vermeden systematische imitatie vrijwel volledig. Het Thema van de Caccia was vaak de jacht of een ander levendig tafereel en de poezie was niet aan regels gebonden. De Canons waren (vooral in rondzang) erg geliefd bij gezelschappen als een soort tijdverdrijf.

De polyfone Ballata werd oorspronkelijk gebruikt als een begeleiding van de dans. Uit het begin van de 14e eeuw zijn enkele monofone Ballata's bewaard gebleven, maar het merendeel van de stukken is twee of drie stemmig en dateert van na 1365.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.