kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Sostenuto

Sostenuto, Sostenendo

[Ital.], muzikale voordrachtsaanwijzing. Sostenuto (ook sostenendo) betekent: aanhouden, uitgehouden, gedragen. In betrekking tot afzonderlijke tonen eist het hun gedragen voortklinken, bij tempobeschrijvingen schrijft het de verbreding van de tijdmaat voor, bijv. "andante sostenuto". Sostenuto wordt met sost. afgekort.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 458.