kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Sonatevorm

is opgebouwd uit twee thema's; na de expositie van het eerste thema volgt het tweede; een z.g. doorwerking volgt dan, met fantasierijk spel op motieven meestal uit beide hoofdthema's; daarna worden eerste en tweede thema weer herhaald; het deel voor de doorwerking heet expositie, het deel erna de reprise; deze elementaire vorm kan uitgebreid worden met overgangspassages, een inleiding, een afsluitend coda, enz.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 281.