muziekbus
Dit artikel is 01-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

solo

Muziekwerk voor één stem of één instrument (al dan niet begeleid). Ook wel als sologroep tegenover een groter geheel, bijvoorbeeld een vocaal solokwartet tegenover het grotere koorgeheel of, zoals in de concerto grosso, een instrumentale solistengroep tegenover het gehele orkest.


Het meervoud van solo is soli. Deze term wordt gebruikt wanneer bijvoorbeeld in een symfonieorkest een bepaalde sectie gezamenlijk een belangrijke passage uit moet voeren.


In de pop-, jazz- en rockmuziek dienen soli vaak om de muzikale kwaliteiten van een muzikant meer ruimte te geven of om de aandacht te vestigen op populaire muzikanten. Meestal betreffen dit gitaarsoli, maar ook drumsoli, bassoli, synthesizersoli, pianosoli, saxofoonsoli en trompetsoli, komen vaak voor.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.