kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Slaginstrumenten

classificatieterm naar de aard van bespeling der muziekinstrumenten. Men onderscheidt meer dan 100 soorten slaginstrumenten. Daaronder vallen niet alleen de instrumenten die direct worden aangeslagen, zoals bijv. castagnetten of cymbalen, of die met hulp van een trommelstok worden beslagen zoals de pauk of de trommel. Ook instrumenten die hun klank ontlenen aan schudden, wrijven of schrapen, bijv. de rasp of de tamboerijn behoren tot de familie der slaginstrumenten
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 5.