muziekbus
Dit artikel is 10-01-2010 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Sikorski-Musikverlage

Sikorski Musikverlage

Hans Sikorski Musikverlage, gerenommeerde muziekuitgeverij.

De Musikverlage Hans Sikorski werden in 1935 in Berlijn opgericht. De uitgeverij voert een geheel eigen uitgavebeleid. Ze geeft naast zogenaamde ernstige muziek evenzeer populaire muziek uit.

Zo treft men in de Sikorski-catalogi naast commerciële toppers en evergreens van beroemdheden als Hans Albers, Peter Alexander, Nat King Cole, Marlene Dietrich, Benjamino Gigli, Les Humphries Singers, Zarah Leander, Luciano Pavarotti, Freddy Quinn, Frank Sinatra, Heinz Rühmann en Caterina Valente al sinds decennia ook moderne muziek aan, vooral van Russische musici.

Vanaf het midden van de jaren '50 sloot de uitgeverij al contracten met Sovjetrussische componisten. Het werk van componisten als Aram Chatsjatoerian, Dmitri Kabalevski, Sergei Prokofiev en Dmitri Sjostakovitsj verwierf dankzij de inspanningen van de Sikorski Verlage ook in het Westen een ruimere bekendheid.

In de jaren '60 begon de uitgeverij met de verspreiding van het werk van vooraanstaande Sovjetrussische modernisten als Edison Denissov, Sofia Goebaidoelina, Gija Kantsjeli, Alfred Schnittke, Galina Ustvolskaja e.a. en van het werk van Duitse avant-gardisten als Ulrich Leyendecker, Jens-Peter Ostendorf, Jan Müller-Wieland, Peter Ruzicka, Manfred Trojahn en Wolfgang von Schweinitz.

Een andere specialiteit van de uitgevrij bestaat in de uitgave van "muziek voor kinderen".

In april 1997 vierden de Sikorski Verlage de 40ste verjaardag van hun eerste baanbrekende contract met de Sovjetrussische staatsuitgeverijen en handelsvennootschappen.

De verwerving van de uitgaverechten van het werk van Sovjetrussische componisten en uitvoerders voor de Bondsrepubliek Duitsland en vele andere Westerse landen hebben een blijvende stempel gedrukt op het uitgavebeleid van de Sikorski Verlage. Er was in 1957 heel wat durf nodig om een dergelijke uitgavepolitiek door te voeren aangezien de politieke situatie een culturele dialoog tussen Oost en West in de weg stond.

Uiteindelijk werden de inspanningen van de uitgeverij rijkelijk beloond. Ondanks tal van hindernissen van uiteenlopende aard (taalbarrière, Koude Oorlog, ideologische conflicten, communicatieproblemen) kwam er een hechte band tot stand tussen de Sikorski Verlage en haar Sovjetrussische handelspartners.

De zakelijke contacten met allerlei componisten, uitvoerders en officiële vertegenwoordigers van het Sovjetrussische cultuurleven mondden vaak uit in een jarenlange vriendschap. De hechte samenwerking van de Sikorski Musikverlage met Alfred Schnittke, Edison Denissov en Sofia Goebaidoelina en vooral met "klassieken" van de 20ste eeuw als Dmitri Sjostakovitsj, Aram Chatsjatoerian, Sergei Prokofiev en Dmitri Kabalevski betekende een mijlpaal in de muziekgeschiedenis.
Zo was de doorbraak bij het grote publiek van Sjostakovitsj' schandaalopera Lady Macbeth van Mtsensk in grote mate aan de Sikorski Verlage te danken.
Maar ook de nieuwe lichting Russische componisten vond onderdak bij Sikorski: Frangis Ali-sade, Vassily Lobanov, Jelena Firssova, Dmitri Smirnov, Alexander Vustin, Jekaterina Tsjemberdji e.a.. Door haar gedurfde en eigenzinnige uitgavepolitiek heeft Sikorski het aanzien van de muziek van de tweede helft van de 20ste eeuw in niet geringe mate bepaald.

website:
. www.sikorski.de

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.