kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Secunde

afstand tussen twee naast elkaar liggende diatonische tonen, bv. c-d, e-f. .
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 392.