muziekbus
Dit artikel is 12-01-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Schola-Cantorum

Aanvankelijk pauselijk beroepskoor van koorknapen voor het uitvoeren van de liturgische gezangen tijdens pausmis en -officie te Rome. Er wordt doorgaans in het Gregoriaans gezongen. De Scola cantorum, tegelijk ook internaat voor koorknapen, is niet gesticht door Gregorius de Grote, de naam komt het eerst in het begin van de 8ste eeuw voor.

Toen volwassen zangers een aandeel in de zang van de Schola cantorum verkregen, werd de naam ook op hen van toepassing. Uiteindelijk worden zij (14de-16de eeuw) de belangrijkste groep van de pauselijke Schola cantorum.

Ook andere kerken en kloosters gaan er in de Middeleeuwen toe over het zangkoor Scola cantorum te noemen en ook tegenwoordig komt de naam nog veelvuldig voor.

Soms gebruikt men Scola Cantorum in de zin van conserv. muziek- of zangschool. Internationale bekendheid verwierven de Schola cantorum basiliensis en de Scola Cantorum van Parijs, in 1894 door Vincent d'Indy in samenwerking met Charles Bordes en Alexandre Guilmant opgericht.

1894 Schola Cantorum Parijs
De richting van het 'behoud' in de Franse Kosmopolitische traditie, zij die, gelijk Franck en diens leerling d'Indy, aan de klassieke vorm schema's wilden blijven vasthouden, zou weldra haar voornaamste bolwerk vinden in de Schola Cantorum, een instituut dat door Charles Bordes, Alexandre Guilmant en Vincent d'Indy was opgericht met de aanvankelijke bedoeling aankomende kerkmusici volgens de gezuiverde gregoriaanse beginselen op hun toekomstige taken voor te bereiden.

De Schola Cantorum te Parijs, gesticht in 1894, begon met breed opgezette studies van de muziekgeschiedenis. Daarmee werd een tegenwicht geboden aan het onderwijs zoals dat werd gegeven aan het oude conservatorium, waar sinds de oprichting ten tijde van de Revolutie de techniek centraal stond, met de nadruk op opera. Doch dit programma van actie
breidde zich allengs uit nadat César Franck de dominerende figuur geworden was, en van datzelfde moment af ontwikkelde zich de Schola Cantorum tot een centrum, waar het vak van componeren volgens de beproefde methoden en op de basis van het contrapunt onderwezen werd, om zo de verworvenheden der traditie te beveiligen tegen de
revolutionaire krachten die naar vernieuwing streefden. Tot deze kring kunnen o.m. gerekend worden Ernest Chausson, Paul Dukas, ofschoon hij in strikte zin nooit tot de leerlingen van de Schola Cantorum heeft behoord, en, met enig voorbehoud, Henri Duparc, die werd opgeleid door Franck, doch zich als liederen componist de wegbereider van Fauré, Debussy en Ravel zou tonen, benevens Albert Roussel, een discipel van d'Indy. die zich in latere jaren echter steeds verder van zijn leermeester zou verwijderen.

Met de oprichting van de Société Nationale de Musique in 1871, de stichting van de Schola Cantorum in 1894 en dergelijke activiteiten heroverde Frankrijk in de eerste helft van de twintigste eeuw haar leidinggevende positie in de wereld van de muziek. Zo leverde de Franse wederopbloei, begonnen met dezelfde idealen als de nationalistische bewegingen in andere landen, uiteindelijk een doorslaggevende bijdrage aan de ontwikkeling van de muziek op internationaal niveau.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.