kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Scherzando

ook scherzoso [It., schertsend], voordrachtsaanduiding in de muziek
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 5.