kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Roffel

speeltechniek bij slaginstrumenten. Onder roffel verstaat men een soort van aanslag van de pauken en trommels, waarbij de beide stokken in snelle wisseling bewogen worden.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 15.