muziekbus
Dit artikel is 04-07-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

rococo in de muziek

De musici maakten zich los van de strenge contrapunctie van de Barok en gaven de voorkeur aan galante vormen, zoals bijv. J.A. Hasse, Ph.E. Bach en Boyce deden. De Rococo is hier vooral de overgangsstijl naar de klassieke stijl van Haydn en Wolfgang Amadeus Mozart.

Rococo wordt ook wel Style Louis Quinze genoemd omdat deze stijlperiode samenvalt met de regering van Lodewijk XV. Rococo wordt gekenmerkt door verfijnde elegance, speelse versieringen en voorliefde voor kleine, gracieuze vormen.

In de Barok was de continuïteit (van bijvoorbeeld het ritme in Vivaldi's Vier Jaargetijden) van groot belang. Dit zorgde ervoor dat er vaak meerdere stemmen aktief waren. Was een stem aan het eind van een melodie, dan was er altijd nog wel ergens een andere die nog midden in een melodie zat en zo zorgde dat het totaal nooit tot stilstand kwam.

De 'nieuwlichters' waren wars van dit soort continuiteït. Niet alleen maakten al de stemmen en tegenstemmen de muziek nodeloos complex, er was ook nauwelijks plaats om een nieuwe emotie te introduceren. Voor het creëren van een verse emotie is het immers vrijwel noodzakelijk om de luisteraar tijd te gunnen om de overgang te maken. Zo ontstond een stijl waarin de complexiteit van die barokke muziek werd losgelaten, en juist een overzichtelijke soort van uitdrukken voorop stond. Kenmerkend was dan ook dat er niet meerdere stemmen tegelijk aktief en even belangrijk waren, maar slechts één stem, met een begeleiding die ook overduidelijk als zodanig bedoeld was. Door de continuiteit te doorbreken werd het mogelijk je als componist meer door je direkte gevoel te laten leiden: kreeg je behoefte aan een nieuwe gemoedstoestand, dan zette je de muziek als het ware stil en begon opnieuw (met bijvoorbeeld de introduktie van een nieuw thema).


Bron: Johann Christian Bach (1735-1782), Sinfonia in Bes, Op 18/2

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.