kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Ritornel

1. in oudere It. opera's het steeds terugkerende tussenspel tussen de verschillende actes. 2. het steeds terugkerende onverandelijk deel van de rondo-vorm.

Kort instrumentaal stuk muziek, dat als refrein in een muziekstuk functioneert. In vocale muziek als voor-, tussen- en naspel, in instrumentale werken als "tutti".

steeds terugkerend instrumentaal gedeelte.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 11.