muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Responsoriaal

In zang afwisseling tussen solist en koor. zie responsorium en Gregoriaans.

Naast de Mis kent de Katholieke Kerk gebedsdiensten die thuis horen in het Officie. De bekendste van deze diensten zijn de metten en de lauden, die vroeg in de ochtend thuishoren, en de vespers en de completen, die hun plaats hebben in de avond. De metten zijn in dit verband belangrijk, en meer in het bijzonder de drie responsoria die in het centrale deel van de metten, de zogenaamde nocturne, gezongen worden. In deze responsoria zingen oorspronkelijk voorzangers en koor afwisselend; de vorm hangt enigszins af van de kloosterorde, maar wel komt in de derde van de responsoria altijd iets meer tekstherhaling voor dan in de andere twee. Op belangrijke dagen in het kerkelijk jaar wordt de dienst van de metten nog aanzienlijk uitgebreid door niet één nocturne, maar drie nocturnes op te nemen; op zulke dagen worden er dus negen responsoria in de metten gezongen. De metten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag worden ook wel de donkere metten genoemd en ook deze metten bevatten ieder drie nocturnes, en dus negen responsoria. De teksten van deze responsoria zijn gebaseerd op bijbelteksten; vaak bewerkstelligt hierbij het gebruik van de eerste persoon een sterke subjectieve betrokkenheid bij het lijden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.