kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Resonantie

weerkaatsing van het geluid volgens akoestische regels, waardoor het geluid van de geluidsbron versterkt wordt.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 11.