kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Refrein

[Fr.], keerzang. Onder refrein verstaat men een regelmatig terugkerend muzikaal fragment met dezelfde tekst, afgewisseld met telkens verschillende strofes. 1. keerrijm; 2. steeds terugkerend deel van een melodie of lied.

Het gedeelte van een lied dat steeds dezelfde muziek en dezelfde tekst heeft. Komt minstens drie keer voor in een lied. . (2) In de instrumentale muziek: het Rondothema.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 16.