muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ralph Vaughan-Williamschrijfwijze

Ralph Vaughan Williams: Tallis Fantasia(geb. 12.10.1872 in Down Ampney, gest. 26.8.1958 in Londen), Engels componist.

Ralph Vaughan Williams studeerde aanvankelijk geschiedenis te Cambridge. Daarnaast studeerde hij aan het Royal College of Music bij Charles Stanford en Hubert Parry (compositie, orgel, piano) evenals bij Charles Wood in Cambridge. Hij voltooide zijn compositiestudie bij Max Bruch in Berlijn (1897) en perfectioneerde zijn kennis vervolgens in 1908 bij Maurice Ravel in Parijs.

Ondanks deze buitenlandse invloeden was Vaughan Williams de eerste componist sinds tweehonderd jaar die zijn inspiratie weer uit zijn eigen land, Engeland putte. Zo leefde hij lange tijd op het Engelse platteland. Meer dan zijn formele opleiding, hebben zijn studies van de Engelse volksmuziek en de muziek uit het Tudor tijdperk ( de periode van Shakespeare en Queen Elisabeth ) (Tallis, William Byrd) richting gegeven aan zijn carrière. In 1903 begon Vaughan Williams Engelse volksliederen te verzamelen. Vaughan-Williams werk aan de English Hymnal (1906), waarvan hij medesamensteller was, bracht hem in contact met de oude Engelse muziek. Een melodie die hij voor deze hymnenverzameling had getranscribeerd, een melodie van Tallis, vormde het uitgangspunt voor zijn Fantasia on a theme by Thomas Tallis (1910), waarmee hij zijn reputatie vestigde. De belangstelling die Vaughan Williams voor de historie koesterde, is ook merkbaar in werken als de mis in G voor koor a capella waar de invloed van William Byrd aanwijsbaar is. Opmerkelijk is in dit verband het veelvuldige gebruik van de menselijke stem in zijn symfonische werken waarin hij vaak bij het Franse imressionisme aansluit.

De Prelude on "Rhosymedre" is de tweede van de Three Preludes founded on Welsh Hymn Tunes, gepubliceerd in 1920.

Naast de muziek van Britse bodem is de Franse muziek, in het bijzonder die van Debussy en Ravel, voor Vaughan Williams van betekenis geweest; daarbij moet gedacht worden aan de belangrijke rol die ook hij aan harmonie en timbre heeft toebedeeld. De voor zijn werk karakteristieke welluidendheid heeft in de vierde (1934) en zesde symfonie (1947) plaats gemaakt voor een sterk dissonant klankgemiddelde.

Een algemene karakteristiek van zijn werk is moeilijk te duiden, overheersend zijn wel de grote melodieusheid, de naar de mystieke neigende sfeer, en de innerlijke rust van zijn muziek. Weinige uitzonderingen als de bijna diabolische vierde symfonie schijnen deze regel te bevestigen.

Vaughan Williams geloofde in een kunst die op nationale bodem opbloeit en gevoed wordt door het leven van de gemeenschap. Van dit geloof getuigde hij in zijn boek National Music (1934) en in zijn muzikale bijdragen aan nationale en feestelijke gebeurtenissen, zoals de Serenade to Music (1938), die was bestemd voor het jubileum van Sir Henry Wood.

De belangrijkste historische verdienste van Vaughan-Williams (1872-1958) is dat hij de Engelse muziek definitief heeft bevrijd van de tot en met Elgar zeer sterke, en door velen als beklemmend ervaren, invloed van het Duitse romantische idioom. Hij stond in het centrum van de Britse muziek van zijn tijd en telde vele bekende figuren onder zijn vrienden zoals de componisten Gustav Holst, Arthur Bliss en dirigent Sir Thomas Beecham.

Ralph Vaughan-Williams componeerde 596 werken die kunnen onderverdeeld worden in elf verschillende categorieën. Zo schreef hij 194 liederen en hymnen, 159 werken voor koor, 51 orkestrale werken, 44 werken voor klavier, 23 kamermuziek werken, 12 concertos voor diverse solo instrumenten, muziek voor 11 films, 10 composities voor Band, zowel militaire als civiele bands, 9 symfonieën, 7 opera's en 5 balletten. Deze lijst is te lang om in deze biografie of te nemen. Hij zou twintig of meer bladzijden in beslag nemen, zodoende volgt hierna een lijst met zijn meest voornaamste en populairste composities.

Bronnen: www.audio-muziek.nl www.maurice-abravanel.com

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.