kunstbus

Dit artikel is 01-01-2016 voor het laatst bewerkt.

Rallentando

[It.], voordrachtsaanduiding in de muziek. Rallentando betekent "langzamer worden" en wordt afgekort door rall. of rallent. Het betekent hetzelfde als ritardando of ritenuto


Pageviews vandaag: 60.