kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Psalmodie

het op verhoogde toon reciteren of zingen van onberijmde psalmen tijdens de kerkelijke diensten. De psalmodie van het Gregoriaans is gebaseerd op acht psalmtonen (overeenkomstig met de acht kerktoonsoorten), begint met een stijgende aanhef en eindigt met een dalende slotformule. Behalve een syllabische (op iedere toon één lettergreep) bestaat voor meer plechtige gelegenheden ook een melismatische versierde vorm (meerdere tonen per lettergreep
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 614.