kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Portato

(lat. Ital. 'portare' = dragen), muzikale voordrachtsaanwijzing. Het "dragen" van de ene toon naar de andere. Wordt gebruikt als de muziek "waardig" moet klinken. Niet zo los als bij staccato, maar toch losser dan legato. Bijna hetzelfde als non-legato. Wordt aangegeven met een streepje boven of onder de noot, of met boog en punt. wordt gebezigd voor aanduiding van een toonaanzet die het midden houdt tussen legato en staccato. Portato betekent "gedragen" en omschrijft een manier van articuleren, die tussen legato en staccato ligt. De tonen worden hierbij niet gescheiden, maar apart geaccentueerd.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 458.