muziekbus
Dit artikel is 08-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pierre BoulezFrans componist en dirigent, geboren 26 maart 1925 in Montbrison (Loire)

Boulez, die ook enkele traktaten over thema's uit de nieuwe muziek schreef, geldt als een van de bekendste avantgardistische componisten.
Boulez streeft naar eigen zeggen naar een synthese tussen de muziek van Anton Weber en Debussy en tracht de logische opbouw van het muzikale materiaal van Anton Webern met die van de traditie bevrijdde vormconcepten van Debussy te verenigen. De componist sprak daarbij over de noodzaak van een innerlijke logica binnen de muziek: "Het lijkt mij dat er een dringende noodzaak bestaat een logisch opgezet bewustzijn te ontwikkelen. De logica bij de werkwijze van de componist moet de muziek er aan de ene kant tegen beschermen te vervallen tot iets alleen maar vluchtigs en toevalligs en anderzijds garanderen dat uit de constructie een kracht voortkomt die boven het normale niveau uitgroeit".

Biografie
Pierre Boulez studeerde wiskunde te Lyon voordat hij in 1942 aan het Parijse conservatorium werd opgeleid tot pianist, dirigent en componist.

Zijn leraren waren O. Messiaen, A. Vaurabourg-Honegger en R. Leibowitz. Bij Leibowitz studeerde de jonge musicus twaalftonige muziek.

Van 1946 tot 1956 leidde Boulez de toneelgroep 'Compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault'.

Zijn vroege composities waren uitgesproken serieel van karakter, met een belangrijke invloed van Messiaen.

In 1954 was hij medeoprichter van de reeks concerten 'Domaine musicale' in Parijs welke hij tot 1967 bleef organiseren. Tot 1967 gaf hij ook les bij de Darmstädter Ferienkursen voor nieuwe muziek, die vanaf 1955 regelmatig werden aangeboden.

In 1958 verhuisde Boulez naar Baden-Baden, waar hij gastdirigent werd van het Südwestfunk-Orchester.

Van 1960 tot 1963 gaf Boulez les in componeren aan de muziekacademie in Bazel.

Boulez zocht de confrontatie met alle stromingen in de moderne muziek en werd een overtuigd voorstander van meer abstractie en experiment in de muziek. Hij zette zijn visie uiteen in verschillende publicaties zoals Penser la musique aujourd'hui (1964) of Relevés d'apprenti (1966). Hij was een pionier van het gebruik van elektronica in de muziek, en experimenteerde met aleatorische muziek (waarin het toeval een rol speelt); maar hij ging daarbij niet zo ver als sommige Amerikaanse componisten als John Cage.

Vanaf de jaren 1960 werd hij meer en meer actief als dirigent, en liep zijn productie van composities stilaan terug. Hij dirigeerde de Franse première van de opera Wozzeck van Alban Berg in 1963. In 1967 werd hij als vaste gastdirigent aangetrokken door het Cleveland Orchestra. In 1971 werd hij de hoofddirigent van het BBC Symphony-Orchestra en nam daarnaast ook de leiding op zich van het New York Philharmonic-Orchestra. Bij zijn concerten en plaatopnamen programmeert hij bij voorkeur de grote muzikale vernieuwers uit de twintigste eeuw zoals Claude Debussy, Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky, Alban Berg of Anton Webern.

President Georges Pompidou het initiatief tot de oprichting van het IRCAM (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique) te Parijs, een onderzoeksinstituut voor moderne muziek. Boulez werd de eerste directeur en hij bleef dat tot 1992. Ook daarna bleef hij nog aan het instituut verbonden.

In 1976 kreeg hij een leerstoel voor muziek aangeboden op het 'Collège de France'.

In 1976 richtte hij het Ensemble InterContemporain op, een ensemble voor het uitvoeren van moderne muziek waarvan de bezetting naargelang het uit te voeren werk sterk varieert.

Boulez dirigeerde de Ring van Richard Wagner te Bayreuth.

Enkele van zijn composities:
. Pianosonate nr. 1 (1946)
. Pianosonate nr. 2 (1947-48)
. Le soleil des eaux (cantate, 1948; herzien 1957)
. Polyphonie X (1951)
. Structures (1952)
. Le marteau sans maître (1953-55, voor alt en zes instrumenten; herzien 1957)
. Pianosonate nr. 3 (1955-... ["open" werk])
. Figures, doubles, prismes (voor orkest, 1958-1964, herzien 1968)
. Pli selon pli (1957-62, voor sopraan en orkest)
. Domaines (voor klarinetsolo, 1968-69)
. Domaines (voor klarinet en ensemble, 1968-69)
. cummings ist der Dichter (voor koor en ensemble, 1970)
. Rituel: In Memoriam Bruno Maderna (voor orkest, 1974-75)
. Notations (versie voor piano: 1945; versie voor orkest: 1978-...)
. Répons (voor ensemble en elektronica, 1980-84; gecomponeerd bij het IRCAM)
. Le visage nuptial (voor sopraan, alto, vrouwenkoor en orkest, 1951-89)
. ...explosante-fixe... (voor ensemble en elektronica; eerste versie: 1972-74; tweede versie: 1991-93; ook een product van IRCAM)
. Initiale (voor koperseptet; 1987)


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Boulez.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.