muziekbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Peter Warlock

Peter Warlock (psd. Philip Heseltine)

Brits musicoloog en componist, Londen 1894 - Londen 1930.

Zijn boeken, o.a. over Delius, verschenen onder het pseudoniem Philip (Arnold) Heseltine, terwijl zijn composities onder zijn echte naam, Peter Warlock, verschenen.

Peter Warlock is bekend geworden door een groot aantal fijnzinnige liederen, zoals The Curles, voor tenor, fluit, Engelse hoorn en strijkkwartet, maar tevens door zijn heruitgaven van oude Engelse muziek, vooral van 16de-eeuwse luitmuziek.

Voornaamste bron onderstaand artikel: Peter Warlock werd 30 oktober 1894 geboren in het Savoy Hotel; toen hij twee jaar oud was stierf zijn vader. Zijn moeder Edith Covernton, een zeer dominante vrouw wier voorouders uit Wales afkomstig waren hertrouwde in 1903 met Walter Buckley Jones. Het gezin verhuisde naar Wales.

Door de kennismaking met de pianola werd zijn interesse voor de muziek gewekt. Deze werd nog verder aangewakkerd door de pianolessen die hij volgde bij Colin Taylor.

In 1911 woonde Philip een concert bij waarop muziek van Frederic Delius werd gespeeld. Na afloop ontmoette hij de componist en er ontstond een vriendschap zich uitend in een correspendentie voor de rest van zijn leven.

Philip ging naar Keulen om aan het conservatorium aldaar te gaan studeren, maar dat was geen succes en in 1913 keerde hij terug naar Engeland om in Oxford klassieke talen te gaan studeren. In 1915 kreeg hij een baan als muziekcriticus bij de Daily Mail die hij echter al na vier maanden voor gezien hield omdat hij het een frustrerende bezigheid vond.

Al vroeg had Peter Warlock grote interesse in de Elisabethaanse periode en bracht hij veel van zijn tijd door in het editeren van muziek uit deze tijd. Ook sloot hij in deze jaren vriendschap met de schrijver D.H. Lawrence, wiens boeken hij bewonderde en zette hij zich in om deze werken meer bekendheid te geven door samen met de schrijver naar Cornwall te gaan.

Na zijn terugkeer in Londen ontmoette Philip de componist en muziekcriticus Cecil Gray, met wie hij bevriend raakte, daarnaast kwam hij in contact met de Nederlandse componist Bernard van Dieren, door wie hij beinvloed werd. In november 1916 publiceerde hij zijn eerste muziekartikel onder het pseudoniem Heseltine.

In 1916 bracht Epstein Van Dieren in contact met C. Gray en Ph. Heseltine, een ontmoeting die van beslissende betekenis zou zijn. De twee jonge musici, non-conformistisch en welgesteld, raakten zozeer onder de indruk van de persoon en muziek van Van Dieren, dat zij zich als leerlingen onder zijn hoede stelden. Als ware pleitbezorgers voor zijn werk organiseerden en financierden zij weldra een Van Dieren-concert, dat plaatsvond op 20 februari 1917 in de Wigmore Hall te Londen. Onder leiding van de componist, die door Heseltine aan het publiek werd gepresenteerd als de eerste werkelijke contrapuntist sinds Bach en werd vergeleken met Schönberg, gingen hier de Diaphony en de Ouverture to an imaginary comedy voor kamerorkest uit 1916 in première. Het concert leidde in de publiciteit tot een controverse, die Van Dieren nog lang zou achtervolgen.

In de tussentijd trouwde Peter Warlock met de vrouw met wie hij al enige tijd samenwoonde en van wie hij een zoon had namelijk Minnie, Lucy Channing (Puma). Lawrence bracht de relatie tussen Warlock en Puma als romanfiguren in zijn boek "Woman in Love ", maar het waren daarin twee onaantrekkelijke mensen. Toen Heseltine daar weet van kreeg, spande hij een rechtszaak aan en wist gedaan te krijgen dat Lawrence bepaalde passages moest herschrijven.

In augustus 1917 ging hij naar Dublin uit angst opgeroepen te worden voor militaire dienst. Hij hield zich daar bezig met spirituele, occulte activiteiten die hem volgens Gray veel geestelijke schade toebrachten. Maar desondanks waren deze jaren in Ierland op compositorisch gebied zeer productief, hij schreef o.a. 10 liederen, die tot het mooiste behoren van wat hij gecomponeerd heeft.

In augustus 1918 keerde hij terug naar Engeland en wist 7 van de 10 liederen gepubliceerd te krijgen bij de uitgever Withrop Rogers. Helaas raakte hij in deze jaren verwikkeld in een aantal publieke en prive-ruzies.

1920 oprichting muziektijdschrift The Sackbut.
Withrop Rogers reorganiseerde het door hem uitgegeven tijdschrift "De organist en de Koordirigent" om tot een algemeen tijdschrift "The Sackbut" waar Warlock aan ging medewerken. Zijn bijdragen waren controversieel van aard en hoewel het blad een succes was trok Rogers zijn financiele bijdrage in en werd het tijdschrift overgenomen door Curwen, maar een verbitterde Warlock werd van zijn redacteurschap ontheven.

Na dit debacle trok Warlock zich voor 3 jaar terug in Wales en voltooide daar zijn boek over Delius, arrangeert een aantal composities van diens hand en componeerde een aantal liederen, waaronder als hoogtepunt de cyclus "The Curles" in juni 1922.

In 1925 vestigde Warlock zich in Eynsford; veel verhalen die de ronde deden over hem, dateren uit deze periode. Hij schreef er een boek over de Italiaanse componist Gesualdo; een boek met als titel "The English Ayre" en schreef er ook een aantal werken waaronder zijn bekendste orkestwerk "The Capriol Suite". Hij verdiende echter te weinig om zijn manier van leven te kunnen voortzetten en was gedwongen terug te keren naar Londen waar hij door de dirigent Thomas Beecham in de gelegenheid werd gesteld om het Deliusfestival mee te organiseren. Dat festival werd in oktober 1925 gehouden. Juist in deze periode kreeg hij steeds meer last van depressies en op 17 december 1930 werd hij in zijn flat in Chelses dood aangetroffen door gasvergiftiging.

De meeste van zijn composities zijn miniaturen en omvatten vooral liederen met pianobegeleiding, koorwerken al of niet met begeleiding en slechts een paar werken voor orkest of pianosolo. Nog meer bekendheid genoor hij door zijn literaire werk w.o. 9 boeken, 73 artikelen en 51 recensies.
Hij verdient onze grote bewondering door het onder de aandacht brengen van de vroege Engelse muziek.
Zijn werken hebben stijlinvloeden ondergaan van b.v. Delius, van Dieren, Edwardiana, Elisabethan en volksmuziek. Zijn persoonlijkheid was zeer gecompliceerd en sommigen tijdgenoten zeiden dat hij leed aan een gespleten persoonlijkheid, maar dat wordt weerlegd door zijn intimi. Wel leed Warlock duidelijk aan zelfvertrouwen, wat hij weer weet aan zijn gebrekkige muzikale vorming, die hem alleen in staat stelde "Miniaturen" te componeren.

Bron: http://spechtiania.web-log.nl/Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.