muziekbus
Dit artikel is 02-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Peter Philips

(Petrus Philippus, Pietro Filipo), Engels organist en componist, geboren ca. 1560, gestorven 1628, waarschijnlijk te Brussel

Van 1572 tot 1578 was Peter Philips koorknaap aan de St Paul's Cathedral te Londen, onder auspiciën van de katholieke meester van de koorknapen Sebastian Westcote.

In 1582 verliet Philips, zoals zovele anderen, Engeland voorgoed vanwege zijn katholicisme. Hij verbleef korte tijd in Vlaanderen voordat hij naar Rome reisde, waar hij in dienst trad van Alessandro kardinaal Farnese, waar hij drie jaar bleef.

Verder was hij organist aan het Engelse Jezuïten college. In februari 1585 ontmoette Philips daar Thomas Paget derde Baron, en trad bij hem in dienst als musicus. Samen verlieten ze in datzelfde jaar Rome en reisden verscheidene jaren, naar Genua, Madrid, Parijs, Brussel en tenslotte Antwerpen, waar Paget in 1590 stierf.

Philips vestigde zich in Antwerpen, waar hij trouwde en de kost verdiende met het doceren van de virginaal (ssort klavecimbel) aan kinderen.

In 1593 ging Philips naar Amsterdam "to sie and heare an excellent man of his faculties" om Jan Pieterszoon Sweelinck te zien en te horen, die inmiddels een grote reputatie had. Op de terugweg werd hij door een landgenoot aangegeven voor medeplichtigheid in een complot tegen het leven van koningin Elisabeth en hij werd tijdelijk gevangen gezet in Den Haag, waar hij waarschijnlijk de pavane en gaillarde Doloroso (Fitzwilliam Virginal Book nrs. LXXX en LXXXI) componeerde.
Tijdens zijn rechtszaak vertaalde Philips zelf de beschuldigingen tegen hem, waaruit bleek dat hij inmiddels Nederlands, of Vlaams kon spreken. Hij werd vrijgesproken en vrijgelaten zonder verdere aanklachten.

In 1597 werd Philips organist in de kapel van Albert VII, aartshertog van Oostenrijk die tot gouverneur van de Lage Landen benoemd was. Na het overlijden van zijn vrouw en kind werd hij hier tot priester gewijd in 1601 of 1609. In 1610 werd Philips kanunnik aan de St.-Vincentkerk te Soignies en in 1622 of '23 in Béthune.

Vanwege zijn positie aan het hof, ontmoette Philips de beste musici uit die tijd, waaronder Girolamo Frescobaldi, die de lage landen bezocht in 1607-1608, en zijn landgenoot John Bull, die uit Engelang gevlucht was vanwege een aanklacht van overspel. Zijn naaste collega was echter Peeter Cornet, organist van aartshertogin Isabella, de vrouw van Philips' werkgever.

In het Fitzwilliam Virginal Book zijn vele werken van hem opgenomen, waaronder een vierstemmige orgelfuga. Hij componeerde verder onder meer missen, motetten, madrigalen, pavanes en gaillardes voor verschillende instrumenten.

website: en.wikipedia.org

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.