kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Permutatiefuga

speciale vorm van de eenvoudige fuga. De permutatiefuga is een speciale vorm van de eenvoudige fuga, die volgens een gelijk blijvend schema gebouwd is. De uitwisseling en de wisselende combinatie van contrapuntische elementen gebeurt in een vaste volgorde door alle stemmen achtereen.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 265.