kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Pentatoniek

Toonsysteem van vijf (penta = vijf) tonen binnen het octaaf. Men onderscheidt anhemitonische en hemitonische pentatoniek, d.w.z. zonder en met halvetoonsafstanden. Tot de eerste behoort de de toonladder c-d-e-g-a (ontstaan uit de opeenvolgende kwinten c-g-d'-a'-e''), die de basis vormt van de oude Chinese muziek.toonsysteem waarbij slechts vijf toontrappen van de toonladder worden gebruikt (penta = 5). De meest bekende is de anhemitonische (halftoonloze) toonladder (o.a. Chinees, Schots). Ook bestaan er een hemitonische pentatoniek die uit halve toonschreden bestaat (Japans), en een gelijktonige, waarbij het akkoord in vijf gelijke toonschreden wordt verdeeld (Javaans).
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 383.